• Urbanització del Parc de la Font Vella

Urbanització del Parc de la Font Vella, Tremp

PROMOTOR:

Ajuntament de Tremp

OBRA:

Urbanització de l’Enjardiment Font Vella (2a fase, Tremp

Direcció Facultativa:

Jordi Pujal Llados

ANY:

2008