URBANITZACIO DEL PARC DE LA FONT VELLA. TREMP

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE TREMP

OBRA: URBANITZACIO DE L’ENJARDINAMENT FONT VELLA (2a FASE) TREMP

DIRECCIO FACULTATIVA: JORDI PUJAL LLADOS ANY 2008