URBANITZACIO DEL CARRER DE LA FONT DE CAPS, 2a FASE, AJUNTAMENT DE TALARN

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE TALARN
OBRA: URBANITZACIO DEL CARRER DE LA FONT DE CAPS (2a FASE) TALARN
DIRECCIO FACULTATIVA: ARTUR JUANMARTI SOLE          ANY  2002