• Cafè Modern d'Isona

RESTAURACIÓ I REMODELACIÓ DEL CAFÈ MODERN D’ISONA, 1A FASE

PROMOTOR: Ajuntament d’Isona i Conca Dellà

OBRA: Restauració i Remodelació del Cafè Modern d’Isona, 1a Fase

DIRECCIÓ FACULTATIVA: IANUA Arquitectes, SCP

ANY: 2008 – 2009

El Cafè Modern d’Isona, va ser construït a principis del segle XX, cap al any 1910. Es tracta d’una construcció pròpia de la burgesia urbana, d’habitants vinguts a més després d’enriquir-se fent les amèriques.

La façana a la Plaça es desenvolupa en dos volums annexes i comunicats, el primer, en dues plantes sobre la rasant i dues sota la rasant. Durant la guerra civil (1936 – 1939) una bomba va ensorrar la teulada de l’edificació, sense arribar a malmetre ni la part d’habitatge ni els forjats que confinaven el cinema. La coberta podria haver estat acabada amb rajola vidriada o enlloscat.

En acabar la guerra, i amb menys recursos econòmics, es va refer la coberta, amb grans encavallades de fusta i coberta amb teula àrab a salt de garsa. Per l’interior el sostre es resol amb un cel ras de canyís.

Es creu que va ser en aquest moment quan es va recréixer la façana fins al nivell de l’edificació que contenia l’habitatge i es van perdre les ornamentacion s en cintes floreades que la coronaven originalment. També s’inclou una marquesina en la façana principal i es canvia la rotulació del Cafè.

L’última reforma de la que és té constància fou realitzada per l’arquitecte Josep Maria Marsà, que remodelava l’accés i la barra del cafè. Creava una zona de bany i transformava el cinema en un teatre