• Promoció d'Edifici

PROMOCIÓ D’EDIFICI, ENTRE MITGERES, PER A 17 HABITATGES AL CARRER LLEIDA, 15 DE TREMP

Promotor:

Jose Amado Pere, SL

Arquitectes:

Elena Belart Clavet

Any:

2005 – 2007