• Implantació del Servei d'Hemodialisi

Obres Menors per la Implantació del Servei d’Hemodialisi i Hospital de Dia a L’Hospital Comarcal de Pallars

PROMOTOR:

Hospital Comarcal del Pallars

DIRECCCIO FACULTATIVA:

Merce Garcia Ferrer

PRESSUPOST:

478.771,93 €

ANY:

2009