INSTAL•LACIÓ D’ASCENSOR A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE TALARN

PROMOTOR:

Ajuntament de Talarn

DIRECCIÓ FACULTATIVA:

Renato Bustos Martín