Instal•lació d’ascensor a l’edifici de l’ajuntament de Talarn

PROMOTOR:

Ajuntament de Talarn

DIRECCIÓ FACULTATIVA:

Renato Bustos Martín