• Edifici Plurifamiliar de 3 Habitatges

Edifici Plurifamiliar de 3 Habitatges, i Planta Baixa Comercial 2

Promotor:

Capdevila Serra

Direcció Facultativa:

Jordi Altisent i Buira

Any:

2002