• Allotjament Rural

Creació d’un Allotjament Rural a Casa Sapeiro de Cellers

PROMOTOR:

Josep Ardanuy Tarrat

DIRECCIÓ FACULTATIVA:

Jordi Altisent i Tirbio

ANY:

2014