• Departament de Medi Ambient i Habitatge

Construcció d’un Edifici per als Serveis Comarcals del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Tremp

PROMOTOR:

Generalitat de Catalunya – Departament de Medi Ambient i Habitatge

PRESSUPOST LICITACIO:

586.562,97 Euros

ANY:

2006 – 2007

DIRECCIO FACULTATIVA:

Anna Benavides i Elpidi Pedreny