• Nou Seu del Consell Comarcal

Construcció de Nou Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussa i Arxiu Comarcal

PROMOTOR:

Consell Comarcal del Pallars Jussa

DIRECCIÓ FACULTATIVA:

Elena Belart Calvet i Joan Arnalot