CONSTRUCCIÓ DE DOS HABITATGES DE NOVA PLANTA. 2019