• Construcció de Centre Polivalent

Construcció de Centre Polivalent Fase 1, a Talarn

L’actuació que es pretén dur a terme i que es descriu en aquest projecte és la construcció de la estructura que formarà el futur centre cívic de la població de Talarn.
En tractar-se d’ un edifici de dimensions superiors a les construccions tradicionals de la zona s’utilitzarà com a material predominant el formigó vist , com a material que s’assembla seves funcions a les que, si dia va tenir la pedra en les construccions tradicionals . Així com les funcions que es realitzaran en el seu interior necessiten la major entrada de llum natural , les obertures seran de dimensions més grans que les utilitzades en les tradicionals , però que s’assemblessin a les obertures que tenen les façanes en les plantes sota coberta per assecar el gra .
Aquest projecte descriu la primera fase de la construcció del centre cívic , en una fase posterior es completarà l’interior de l’ edifici i s’acabarà d’adequar a les seves funcions . Mentrestant, el forjat superior queda a una cota similar a la del carrer superior , per això , s’adequarà aquesta superfície per al seu ús provisional com a plaça pública , fins que s’executi la resta de l’ edifici destinat a habitatge dotacional