• Cementiri Municipal

Construcció Blocs de 48 Ninxols Cementiri Municipal Tremp

PROMOTOR:

Ajuntament de Tremp

DIRECCIÓ FACULTATIVA:

Jordi Pujal Llados

OCTUBRE 2014

S’han tingut en compte els diferents projectes, per construcció de blocs de nínxols, que s’han redactat des de l’any 1990 en que es va començar la construcció del primer bloc de nínxols en el recinte del que va suposar L’AMPLIACIO DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE TREMP. Aquests projectes han cobert les dues possibilitats, mes comunes en l’actualitat, que es poden trobar per la construcció de blocs de nínxols:
Construccio “in situ” : Tota la construcció s’executa amb mitjans dels que es pot disposar usualment a Tremp.
Construccio “prefabricada” : Els nínxols, estructura del bloc inclosa, esta feta a base d’elements prefabricats que es construeixen fora de Tremp i aquí solament cal col.locar-los. Segons construcció “in situ”, en aquest cas, s’executen els acabats.