EL CONSELL DEL JUSSA ESTUDIA LA POSSIBILITAT DE FABRICAR BIODIESEL AMB LES ESCOMBRARIES DE L’ABOCADOR DE FIGOLS

L’objectiu és reduir l’aportació de residus a l’abocador i podria donar uns 25 llocs de treball a la comarca. També s’està estudiant  l’alternativa del triatge.

El Consell Comarcal del Pallars Jussà, ens que gestiona directament les instal·lacions de l’abocador de Fígols, al terme municipal de Tremp, està estudiant la possibilitat de convertir les escombraries de l’abocador en matèria prima per a la fabricació de gasoil sintètic.
L’empresa lleidatana Rojo Inox, que comercialitza aquest sistema patentat, ha fet arribar als tècnics del Consell la proposta, i busca finançament per a tirar-la endavant. El projecte podria interessar a l’ens comarcal, ja que un dels objectius del mateix és reduir l’aportació de residus a l’abocador.
Es tracta d’una alternativa de valorització energètica dels residus, consistent en una planta d’última generació que convertiria els residus municipals en dièsel sintètic no fòssil. Aquesta planta es situaria annexa a les instal·lacions del dipòsit controlat de Fígols, ocuparia 1.200 m² de superfície i, a més a més, generaria una activitat directa de 25 llocs de treball a la comarca.
Aquest sistema, a més de valoritzar energèticament els residus municipals, permetria reduir el volum dipositat en abocador en un 75%, per la qual cosa allargaria la vida útil de l’abocador de manera directament proporcional, i atès que la matèria dipositada seria totalment inerta, es minimitzaria l’impacte ambiental.
Triatge
Paral·lelament a la proposta de fabricació de biodièsel, els tècnics del Consell Comarcal estan estudiant i treballant en una segona alternativa, que persegueix el mateix objectiu: reduir l’aportació de residus a l’abocador.

Leave a reply